ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στον Παιδικό Σταθμό «Σχολειό της Φύσης» και στο Δημοτικό Σχολείο «Big Bang»
Εργαστήρια Αυτογνωσίας για Γονείς, Εργαστήρια Αυτοπραγμάτωσης, Αυτογνωσία και Παιδεία του Βάθους για Δασκάλους, Η Σχολή του Είναι για παιδιά 8-13 ετών, Εκπαίδευση Διευκολυντών στην Μέθοδο του Καφέ Σχολειού, Γιόγκα Ενηλίκων, Γιόγκα Παιδιών, Ιδιωτικές Συνεδρίες, Σειρά Σεμιναρίων από τη φιλοσοφία του Καφέ Σχολειού και της Himalayan Yoga με θέματα γύρω από την ζωή της οικογένειας (ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που κάνουμε οικογένεια, παιδιά, βασικές αξίες που μας αναπτύσσουν, φάσεις ζωής, οι βασικές αρχές για διαλογισμό κλπ.).
Κατάλληλο για παλιούς και νέους γονείς.

Συντονίζει η Σοφία Φώτεινα-Χατζηκοκόλη.
Συναντιόμαστε μια φορά το μήνα από Πέμπτη έως Κυριακή:
22-24/09/22,   06-09/10/22,   17-20/11/22,   15-18/12/22,   12-15/01/23,   02-05/02/23,   16-19/03/23,   06-09/04/23,    11-14/05/23,    08-11/06/23

Το πρόγραμμα του κάθε μήνα στέλνεται ηλεκτρονικά, αναλυτικά.